โดยปกติทั่วไป ลิฟต์ของท่านจะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 20 ปี โดยประมาณ เราได้รับคำถามเหล่านี้มามากมาย ว่าหากลิฟต์เก่าแล้วจะบำรุงรักษาอย่างไร? ทำไมลิฟต์ในอาคารเก่าถึงเสียบ่อย? ซ่อมใช้ ซ่อมใช้ ไม่จบไม่สิ้น ทำอย่างไรให้มันจบปัญหาดี? วันนี้เรามีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตอบทุกประเด็นข้อสงสัยของท่าน

ปัจจุบัน ลิฟต์โดยสารที่ใช้ตามอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย มักจะมีอายุการใช้งานมาแล้วยาวนาน ปัญหาที่ตามมาที่ทางเราเจอในหน้างานบ่อยๆนั้น เราจะอธิบายทีละหัวข้อดังนี้

ปัญหาลิฟต์เก่า ชิ้นส่วนผลัดกันเสีย ซ่อมบ่อย รออะไหล่นาน งานอะไหล่แพง

ลิฟต์ก็เหมือนรถยนต์ อะไหล่ชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ย่อมเสื่อมสภาพตามกาลเวลา แม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งชำรุด ช่างหามาเปลี่ยน ชิ้นอื่นก็เริ่มชำรุดต่อ ทำให้คุณต้องเจอสถานการณ์ซ่อม ใช้ ซ่อม ใช้ ไม่จบสิ้น อะไหล่ก็ต้องรอเวลาการส่งนาน ราคาก็สูง เนื่องจากลิฟต์เก่าอะไหล่นั้นนับวันยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาหลักของลูกค้าเรา ลิฟต์ใช้งานทุกวัน การที่จะต้องปิดลิฟต์รอการซ่อมบำรุงทุกสัปดาห์ หรือปิดรออะไหล่ส่งมาเป็นเดือน ย่อมไม่ส่งผลดีกับธุรกิจ หรือกิจการของท่านแน่นอน

Flinkone ได้เคยพบกรณีนี้ในอาคารของลูกค้า ลิฟต์สลิงอาคารอายุกว่า 25 ปี ปัญหาที่ตรวจพบคือแผงวงจรควบคุมเกิดการชำรุด ลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้มากว่าสามเดือนแล้วในตอนที่เราเข้าไปตรวจสอบ ทางบริษัทคู่สัญญาเก่าส่งใบเสนอราคามาให้ทางลูกค้า แผงวงจรรวมการซ่อมแซมมีมูลค่าประมาณ 4 แสนบาท ซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นและซ่อมแซมมาแล้ว โดยซ่อมแซมแล้วใช้งานได้ราวๆสองปีก็เกิดปัญหาเดิม ปัญหานี้แผงวงจรรุ่นเก่ามาก ต้องการการสั่งทำพิเศษ จึงทำให้อะไหล่มีราคาแพง และต้องรออะไหล่กว่าสามเดือน

หรืออีกในกรณี เราตรวจสอบงานลิฟต์ในสำนักงานของลูกค้า เป็นลิฟต์โดยสารไฮโดรลิค อายุการใช้งาน 20 ปี ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เกิดการรั่วซึมของน้ำมันในกระบอกไฮดรอลิกบ่อย การซ่อมบำรุงเกิดขึ้นบ่อยมาก ลูกค้าจึงหาทางออกในการเปลียนแปลง