บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง (Maintenance Service Agreement) ลิฟต์ บันไดเลื่อน ประจำเดือน/ ประจำปี หรือแล้วแต่กำหนดตามรายละเอียดหัวข้อการตรวจสอบมากกว่า 100 รายการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์การทำงานกับตัวแทนผู้ผลิตลิฟต์ บันไดเลื่อน พร้อมบริการอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต