หน้าแรก2021-06-09T13:58:20+07:00

บริการที่ดี
คือ
หน้าที่ของเรา บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนทุกประเภทแบบครบวงจร
ทำไมต้องเลือกเรา ดูผลงานของเรา
บริการที่ดี
คือ
หน้าที่ของเรา บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนทุกประเภทแบบครบวงจร
ทำไมต้องเลือกเรา ดูผลงานของเรา

ส่วนหนึ่งของงานบริการต่างๆ ของเรา
เอ็น. พี. เอส. พลัส

 • บริการจัดหาจัดจำหน่าย อะไหล่ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน และ อุปกรณ์ต่างๆทุกประเภท จากโรงงานผู้ผลิต

 • บริการบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน ทุกประเภท

 • บริการติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน ทุกขนาด ทุกประเภท

 • บริการให้คำปรึกษาวางระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน

 • บริการตกแต่งลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน

 • บริการปรับปรุงระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ให้ทันสมัย ประหยัดพลังงานมากขึ้น

 • บริการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน

 • บริการทดสอบน้ำหนัก Test Load ลิฟต์ พร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัย ปจ. 1

ดาวน์โหลด Company Profile

ทำไมต้องเลือกเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มากกว่า 400 ยูนิต

บริษัท เอ็น. พี. เอส. พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 รับผิดชอบในการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน และทางลาดเลื่อน ทุกประเภทแบบครบวงจรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆในประเทศไทย

สามารถให้บริการลิฟต์ บันไดเลื่อน ได้ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกประเภท

การให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้าใจในการติดตั้ง และ ซ่อมแซม

ให้บริการที่ดีตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูง ด้วยค่าใช้จ่าย ที่คุ้มค่า

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ ต่างๆทุกชิ้น

ประกันภัยคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้บริการลิฟต์ บันไดเลื่อน

ส่วนหนึ่งของแบรนด์ อะไหล่ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน ที่เราสามารถให้บริการ
ได้อย่างเชี่ยวชาญ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ValuesAward ด้านความปลอดภัยประเทศผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรปีพ.. 2560 

บริษัทเอ็นพีเอสพลัสจำกัดได้รับรางวัล Values Award ด้านความปลอดภัยประเภทผู้ให้บริการดูแลรักษาเครื่องจักร บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน และลิฟท์โดยสาร จากห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ปี .. 2560 โดยมีเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลจาก Tesco Lotus ดังต่อไปนี้

 • ประสิทธิภาพในการทำงาน วัดจาก KPI มาตรฐานจาก Tesco Lotus ประเทศอังกฤษ
 • ความคุ้มค่าของอุปกรณ์อะไหล่
 • มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

ข่าวสารล่าสุด

Go to Top